ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ

ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ

ΒΙΟΤ.ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

54500 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στοιχεία

Ιστότοπος :

Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή 08.00 - 15.00 & 17.00 - 20.00