ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8 km Π.Ε.Ο ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ, ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

415 00 - ΛΑΡΙΣΑΣ

Στοιχεία
Τηλ :  Φαξ:

Ιστότοπος :