ΝΕΑ
Επιστροφή επάνω

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ TÜV SÜD

Eξοικονόμηση 1800 ευρώ ανά φορτηγό και ανά έτος!

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ TÜV SÜD Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

Τα MICHELIN X® LINE™ Energy™, συμβάλλουν σε μια πραγματική εξοικονόμηση για βελτιστοποιημένο TCO (Total Cost of Ownership) στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.