ΝΕΑ
Επιστροφή επάνω

Συστάσεις για τα ελαστικά στον άξονα ρυμουλκούμενου

Η κατάλληλη τοποθέτηση των ελαστικών φορτηγών στα τριαξονικά επικαθήμενα μπορεί να αναβαθμίσει τόσο το ποσοστό φθοράς όσο και τις επιδόσεις!

Συστάσεις για τα ελαστικά στον άξονα ρυμουλκούμενου Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

Για μέγιστη αποτελεσματικότητα, τα ελαστικά φορτηγών πρέπει να χρησιμοποιούνται στον άξονα για τον οποίον έχουν σχεδιαστεί. Στην περίπτωση των ελαστικών Michelin για ρυμουλκούμενα, εάν δεν υπάρχει διαφορετική σύσταση, αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής σε οποιουσδήποτε άλλους άξονες. Δείτε πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη φθορά των ελαστικών φορτηγών που είναι τοποθετημένα σε τριαξονικά ρυμουλκούμενα, στο νέο TechNews, και εφαρμόστε τις συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα!

   TECHNEWS (PDF)