Υπηρεσίες

Η υποστήριξή σας

Η επιχείρησή σας υποστηρίζεται καθημερινά από άνδρες και γυναίκες παντού στην Ευρώπη.

Κάθε χρόνο, οι σύμβουλοί μας πραγματοποιούν πάνω από 200.000 επισκέψεις στις επιχειρήσεις σας, επιθεωρούν πάνω από 265.000 οχήματα και πραγματοποιούν πάνω από 1.450.000 ελέγχους ελαστικών στην Ευρώπη!

Περισσότεροι από  1 000 ειδικοί  κοντά σας, ομάδες εκπαιδευμένες για να κατανοούν τις ανάγκες σας και που βοηθούν τους επαγγελματίες των ελαστικών να σας κάνουν  την καλύτερη προσφορά «προϊόντος & υπηρεσίας».

Οι εμπορικοί μας αντιπρόσωποι σας βοηθούν να βελτιστοποιήσετε το κόστος εκμετάλλευσής σας μειώνοντας τον προϋπολογισμό «ελαστικών» στη διαχείριση του στόλου σας.

Γι αυτό το σκοπό, οι ειδικοί μας σας υποστηρίζουν με:
  • Συμβουλές βέλτιστης τοποθέτησης ανάλογα με το όχημα και τις δραστηριότητες
  • Ελέγχους στόλων
  • Αριθμητικές προσομοιώσεις Εξοικονόμησης κόστους
  • Συμβουλές για την πρώτη θέση σε λειτουργία των ελαστικών
  • Τέλος, συμπληρωματικά, σας προτείνουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας:
  • MICHELIN EURO ASSIST για μέγιστη κινητικότητα.