ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΣΥΝΟΡΩΝ

68100 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Στοιχεία
Τηλ: 2551021105 Φαξ: 2551021139

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers