ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 420

68100 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Στοιχεία
Τηλ: 2551020996 Φαξ:

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers