ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΦΟΙ ΒΑΣ.ΜΠΑΖΗ Ο.Ε.

ΑΦΟΙ ΒΑΣ.ΜΠΑΖΗ Ο.Ε.

ΚΟΜΒΟΣ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ

37100 - ΑΛΜΥΡΟΣ

Στοιχεία
Τηλ: 2422021144 Φαξ: 2422021144

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers