ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ IΩΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ IΩΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ 185

19300 - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Στοιχεία
Τηλ: 2105571483 Φαξ:

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers