ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

17ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ

19300 - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Στοιχεία
Τηλ: 2105572843 Φαξ:

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers