ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕ.

ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕ.

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 95

38334 - ΒΟΛΟΣ

Στοιχεία
Τηλ: 2421068144 Φαξ: 2421068144

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers