ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΧΡΗ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΧΡΗ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

1 ΧΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ

58100 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Στοιχεία
Τηλ: 2382020210 Φαξ: 2382020210

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers