ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΧΥΤΑΣ ΣΩΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΥΤΑΣ ΣΩΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΡΓΟΣ

19200 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Στοιχεία
Τηλ: 2105561424 Φαξ: 2105544049

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers