ΕΥΒΟΙΑ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

34002 - ΕΥΒΟΙΑ

Στοιχεία
Τηλ: 2221052069 Φαξ: 2221054300

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers