ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 363 (ΓΙΟΦΥΡΟ)

71500 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στοιχεία
Τηλ: 2810254576 Φαξ: 2810254576

Ιστότοπος :

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

ΚΛΕΙΣΤΑ

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers