ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ

ΜΟΙΡΕΣ

70400 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στοιχεία
Τηλ: 2892023015 Φαξ: 2892023115

Ιστότοπος :

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

ΚΛΕΙΣΤΑ

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers