ΘΕΡΜΗ ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΗ Α.Ε.

ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΗ Α.Ε.

18o ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ

57001 - ΘΕΡΜΗ

Στοιχεία
Τηλ: 2310471218 Φαξ: 2310471639

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers