ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ

ΠΟΝΤΟΥ 44-46 - ΕΝΑΝΤΙ Β' ΚΤΕΟ

54628 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στοιχεία
Τηλ: 2310755452 Κινητό: 2310755453

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers