ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΜΑ ΑΕ

ΕΛΜΑ ΑΕ

ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2

56224 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στοιχεία
Τηλ: 2310760808 Φαξ: 2310776027

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers