ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛ.Β.Ε.-ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΑΕ

ΕΛ.Β.Ε.-ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΑΕ

ΠΟΝΤΟΥ 3 Β'ΚΤΕΟ

54628 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στοιχεία
Τηλ: 2310751208 Φαξ: 2310754973

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers