ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ

ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ

ΒΙΟΤ.ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

54500 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στοιχεία
Τηλ: 2310762471 Φαξ:

Ιστότοπος :

Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή 08.00 - 15.00 & 17.00 - 20.00

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers