ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΠΑΚΗΣ Φ. ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ

ΚΑΛΠΑΚΗΣ Φ. ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ

BI.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΥ

57022 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στοιχεία
Τηλ: 2310723594 Κινητό:

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers