ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΤΟΥΝΑΣ Α.- ΠΑΤΟΥΝΑΣ Σ. ΟΕ

ΠΑΤΟΥΝΑΣ Α.- ΠΑΤΟΥΝΑΣ Σ. ΟΕ

4ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΝΙΤΣΑΣ

45500 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Στοιχεία
Τηλ: 2651061369 Φαξ: 2651062172

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers