ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ

10ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΡΤΑΣ

45500 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Στοιχεία
Τηλ: 2651091450 Φαξ: 2651092450

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers