ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΕΔΕΣΣΗΣ

57008 - ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στοιχεία
Τηλ: 2310722701 Φαξ: 2310722801

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers