ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Ε.

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Ε.

12ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ

57008 - ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Στοιχεία
Τηλ: 2310710060 Φαξ:

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers