ΚΑΒΑΛΑ ΤΖΑΦΟΣ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΖΑΦΟΣ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΜ.ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 283

65201 - ΚΑΒΑΛΑ

Στοιχεία
Τηλ: 2510830143 Φαξ: 2510232346

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers