ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1-ΧΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ

60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Στοιχεία
Τηλ: 2351025969 Φαξ: 2351025969

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers