ΚΟΜΟΤΗΝΗ(ΥΦΑΝΤΕ) ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΕΥΑ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΕΥΑ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΘ1152 3ΧΛΚΟΜ-ΞΑΝΘΗΣ

69100 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ(ΥΦΑΝΤΕ)

Στοιχεία
Τηλ: 2531037427 Φαξ: 2531037427

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers