ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΕΙΜΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΕΙΜΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΤΖΙΔΗ

71601 - ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στοιχεία
Τηλ: 2810344409 Φαξ: 2810344073

Ιστότοπος :

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

ΚΛΕΙΣΤΑ

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers