ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΓΙΑΝΝΑΤΣΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΤΣΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2

20400 - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Στοιχεία
Τηλ: 2743029280 Φαξ:

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers