ΠΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 17

26442 - ΠΑΤΡΑ

Στοιχεία
Τηλ: 2610424908 Φαξ:

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers