ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

3ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

42100 - ΤΡΙΚΑΛΑ

Στοιχεία
Τηλ: 2431029959 Φαξ: 2431075821

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers