ΧΑΝΙΑ ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΚΑΝ.& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΚΑΝ.& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΗΛΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ 108

73134 - ΧΑΝΙΑ

Στοιχεία
Τηλ: 2821098730 Φαξ: 2821098730

Ιστότοπος :

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

ΚΛΕΙΣΤΑ

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers