Συμβουλές

Νομικό οδηγό

-1-

Ποιες τοποθετήσεις ελαστικών απαγορεύονται σε έναν ίδιο άξονα;

Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε έναν ίδιο άξονα, με τροχούς σε μονή ή διπλή διάταξη, ελαστικών για φορτηγά:

 • διαφορετικού εμπορικού σήματος,
 • διαφορετικού μεγέθους,
 • διαφορετικών κατηγοριών χρήσης, ελαστικών οδικής χρήσης, ειδικών ελαστικών ή ελαστικών χιονιού (με σήμανση M+S). Η κατηγορία χρήσης είναι αυτή που έχει σημασία και όχι οι το ανάγλυφο του πέλματος (σχέδιο),
 • διαφορετικής δομής (ακτινωτή ή διαγώνια),
 • διαφορετικού δείκτη ταχύτητας,
 • με διαφορετικό δείκτη φορτίου.

Για ασφαλή εγκατάσταση

Μπορείτε να τοποθετήσετε ελαστικά με διαφορετικό ανάγλυφο σε έναν ίδιο άξονα, εάν είναι:

 • ίδιου εμπορικού σήματος,
 • ίδιου μεγέθους,
 • ίδιας δομής,
 • ίδιας κατηγορίας χρήσης,
 • με ίδιο σύμβολο ταχύτητας,
 • και με ίδιο δείκτη φορτίου.

Η Michelin σας συνιστά να τοποθετείτε στον ίδιο άξονα ελαστικά με ίδιο ανάγλυφο πέλματος ή ελλείψει αυτού, σε δίδυμη διάταξη να χρησιμοποιούνται ελαστικά με ίδιο σχέδιο.

Η φθορά των ελαστικών

Το βάθος των κύριων αυλακώσεων σε τέσσερα σημεία, ομοιόμορφα κατανεμημένα στην περιφέρεια του ελαστικού, δεν πρέπει να είναι κατώτερο του ενός χιλιοστού για περισσότερα από ένα από τα τέσσερα σημεία.

usure

Σύμφωνα με ένα απόσπασμα του άρθρου R.314-1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, διευκρινίζεται ότι:

 • τα ελαστικά, με εξαίρεση εκείνα των οχημάτων δημοσίων έργων, πρέπει να παρουσιάζουν σε όλη τους την επιφάνεια κύλισης εμφανές ανάγλυφο,
 • δεν πρέπει να φαίνονται τα λινά ούτε στην επιφάνεια ούτε στο βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών,
 • τα ελαστικά δεν πρέπει να παρουσιάζουν στις παρειές τους καμία βαθιά διάτρηση.

Ο έλεγχος φθοράς

Ο έλεγχος φθοράς πρέπει πάντα να πραγματοποιείται σε διάφορα σημεία του ελαστικού.

Ο έλεγχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί με καλίμπρα μέτρησης βάθους ή παρακολουθώντας τους δείκτες φθοράς του πέλματος που όταν υπάρχουν εντοπίζονται στον ώμο του ελαστικού με ένα σύμβολο.

Εάν το ελαστικό έχει φτάσει στο νόμιμο ή στο τεχνικό όριο φθοράς, πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί.

Απευθυνθείτε σε επαγγελματία σε περίπτωση μη φυσιολογικής φθοράς ή απόκλισης φθοράς ελαστικών του ίδιου άξονα.

Τοποθέτηση επαναχαραγμένων ελαστικών

Στη Γαλλία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (απόφαση της 24/10/94), επιτρέπεται η τοποθέτηση επαναχαραγμένων ελαστικών στο μπροστινό καθώς και στο πίσω μέρος των βαρέων οχημάτων βάρους άνω των 3,5 τόνων, ακόμη και για μεταφορά επιβατών ή επικίνδυνων ουσιών…

pneus-recreuses

Η τοποθέτηση αναγομωμένων ελαστικών

Η νέα απόφαση της 16ης Ιανουαρίου 2004 διευκρινίζει τους κανόνες τοποθέτησης των εγκεκριμένων αναγομωμένων ελαστικών κατ’ εφαρμογή του κανονισμού αρ. 109 που είναι:

Ομοιόμορφη τοποθέτηση σε άξονα αποκλειστικά εξοπλισμένο με αναγομωμένα ελαστικά:

Τα χαρακτηριστικά των αναγομωμένων ελαστικών για φορτηγά που πρέπει να είναι κοινά είναι:

 • το εμπορικό σήμα του αναγομωτή,
 • το μέγεθος των ελαστικών,
 • η δομή των ελαστικών,
 • το σύμβολο ταχύτητας και ο δείκτης φορτίου των ελαστικών,
 • η κατηγορία χρήσης των ελαστικών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτηση σε έναν ίδιο άξονα αναγομωμένων ελαστικών διαφορετικού εμπορικού σήματος, όποιο και αν είναι το εμπορικό σήμα του σκελετού.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η τοποθέτηση αναγομωμένων ελαστικών του ίδιου εμπορικού σήματος, όποιο και αν είναι το εμπορικό σήμα του σκελετού.

Μικτή εγκατάσταση (καινούργιου/αναγομωμένου) στο άξονα:

Η εγκεκριμένη ΜΙΚΤΗ εγκατάσταση, σε έναν ίδιο άξονα, είναι δυνατή μόνον εάν:

 • Το εμπορικό σήμα του αναγομωτή και του καινούργιου ελαστικού είναι το ίδιο.
 • Το εμπορικό σήμα των σκελετών είναι το ίδιο (καινούργια και αναγομωμένα).
 • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αναγομωμένων και των καινούργιων ελαστικών που πρέπει να είναι ίδια σε έναν ίδιο άξονα είναι:
  • το εμπορικό σήμα του σκελετού και του αναγομωτή,
  • το μέγεθος των ελαστικών,
  • η δομή (ακτινωτή ή διαγώνια),
  • το σύμβολο ταχύτητας και ο δείκτης φορτίου,
  • οι συνθήκες χρήσης (οδική, παντός εδάφους, χιονιού - σήμανση M+S).
schema-legende

Η γαλλική νομοθεσία δεν αναφέρεται στο ΑΝΑΓΛΥΦΟ του ελαστικού. Είναι συνεπώς δυνατόν να τοποθετηθούν σε ένα ίδιο άξονα αναγομωμένα ή καινούργια ελαστικά με διαφορετικά σχέδια. Η Michelin δεν συνιστά αυτόν τον τύπο τοποθέτησης.
Τα ελαστικά MICHELIN Remix® έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να χρησιμοποιούνται στους κινητήριους άξονες και στους άξονες τρέιλερ. Σας συνιστούμε να μην τοποθετείτε ελαστικά MICHELIN Remix® στον πρώτο κατευθυντήριο άξονα των κινητήριων οχημάτων.

Προσοχή: οι συνθήκες χρήσης που σχετίζονται με το ανάγλυφο πρέπει να είναι οι ίδιες: αναφορά στη σήμανση M+S. Η Michelin είναι κατασκευαστής καινούργιων και αναγομωμένων ελαστικών για φορτηγά. Η αναγόμωση MICHELIN (διαδικασία REMIX ή RCX) πραγματοποιείται αποκλειστικά σε σκελετό MICHELIN. Τα αναγομωμένα ελαστικά MICHELIN μπορούν συνεπώς να συνυπάρχουν σε ένα ίδιο άξονα με τα καινούργια ελαστικά MICHELIN.

Η επισκευή του ελαστικού

Κατά τη διάρκεια της ζωής του ένα ελαστικό υπόκειται σε πολυάριθμες καταπονήσεις και μπορεί να υποστεί διάφορες ζημιές.

Είναι επικίνδυνο να παραμελήσετε κάποιον τραυματισμό του ελαστικού. Τα ελαστικά MICHELIN για φορτηγά μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να επισκευαστούν. Η δυνατότητα αυτή έχει προβλεφθεί από τον σχεδιασμό τους.

Όλες οι ζημιές δεν είναι επιδιορθώσιμες.

Η επισκευή ενός ελαστικού πρέπει να πραγματοποιείται από κατηρτισμένο και ειδικευμένο επαγγελματία. Ο επιδιορθωτής είναι πάντα ο μοναδικός υπεύθυνος για την καταλληλότητα και την ποιότητα της επέμβασης επί του ελαστικού.

Η επισκευή προηγείται συστηματικά από ξεμοντάρισμα και σχολαστική επιθεώρηση, εσωτερικά και εξωτερικά, από τον επαγγελματία.

Η διάρκεια ζωής των προϊόντων

Τα ελαστικά αποτελούνται από διάφορους τύπους υλικών και στοιχείων οι ιδιότητες των οποίων εξελίσσονται με το χρόνο. H εξέλιξη αυτή εξαρτάται από τις συνθήκες αποθήκευσης  (θερμοκρασία, υγρασία, θέση, κ.λπ.) και χρήσης (φορτίο, ταχύτητα, πίεση αέρα, κατάσταση των τροχών, κ.λπ.) στις οποίες υπόκειται το ελαστικό.

Λόγω της μεταβλητότητας και της δυσκολίας εκτίμησης των παραγόντων γήρανσης, η Michelin συνιστά, επιπλέον των τακτικών ελέγχων από τον χρήστη, μια τακτική επιθεώρηση από ειδικευμένο επαγγελματία ο οποίος θα αποφανθεί για το αν το ελαστικό μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται.

Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, από τα 5 χρόνια μετά τη θέση σε λειτουργία των ελαστικών και από τα 8 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής τους.

Κανονισμοι χειμερινης οδηγησης για φορτηγα στην εε

Χώρα Βάθος του μοτίβου του πέλματος Απαίτηση για χρήση ελαστικών με σύμβολα M+S ή 3PMFS Χρήση αλυσίδων Ορισμός της χειμερινής περιόδου
Αυστρία 5 mm (ακτινικά)
6 mm (διαγώνια)
ΝΑΙ
Μόνο στους κινητήριους άξονες
Εγκεκριμένη για τα ελαστικά του κινητήριου άξονα, τουλάχιστον 2 mm Από 01/11 έως 15/04 για τα φορτηγά και 01/11 έως 15/03 για τα πούλμαν
Βέλγιο 1,6 mm ΟΧΙ  Εγκεκριμένη σε χειμερινές συνθήκες.  
Βοσνία & Ερζεγοβίνη 4 mm ΝΑΙ
Μόνο στους κινητήριους άξονες
Εν τη απουσία ενός συμβόλου M+S / 3PMSF στα ελαστικά, η χρήση αλυσίδων είναι υποχρεωτική μαζί με ένα φτυάρι και ένα σάκο με άμμο στο όχημα Από 15/11 έως 15/04
Κροατία 4 mm ΝΑΙ
Μόνο στους κινητήριους άξονες
Εγκεκριμένη εν τη απουσία ελαστικών με σήμανση M + S / 3PMSF, τουλάχιστον 4 mm Ορισμός των χειμερινών συνθηκών: δρόμοι καλυμμένοι με χιόνι, πάγο ή λασπόχιονο, ή προβλέψεις για τέτοιες συνθήκες
Δημοκρατία της Τσεχίας 5 mm ΝΑΙ
Μόνο στους κινητήριους άξονες
Εγκεκριμένη εν τη απουσία ελαστικών με σήμανση M + S / 3PMSF, τουλάχιστον 6 mm. Υποχρεωτική όπου ενδείκνυται από την οδική σήμανση Από 15/11 έως 30/04 ή όπου ενδείκνυται από την οδική σήμανση
Δανία  1 mm ΟΧΙ  Εγκεκριμένη   
Φινλανδία 1,6 mm ΟΧΙ  Εγκεκριμένη σε χειμερινές συνθήκες. Ελαστικά με καρφιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 01/11 έως 31/03
Γαλλία 1 mm ΟΧΙ  Εγκεκριμένη  Ελαστικά με καρφιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Σάββατο που προηγείται της 01/11 μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου
Γερμανία 1,6 mm ΝΑΙ
Μόνο στους κινητήριους άξονες
Εγκεκριμένη
Η ταχύτητα περιορίζεται στα 50 km/h.
Définition des conditions hivernales :
Ορισμός των χειμερινών συνθηκών: δρόμοι καλυμμένοι με χιόνι, πάγο ή λασπόχιονο, ή προβλέψεις για τέτοιες συνθήκες
Ελλάδα 2 mm στους κινητήριους άξονες και 1,6 mm σε όλους τους άλλους  ΟΧΙ  Η χρήση αλυσίδων είναι υποχρεωτική όπου ενδείκνυται από την οδική σήμανση  Η χρήση αλυσίδων είναι υποχρεωτική όπου ενδείκνυται από την οδική σήμανση
Ουγγαρία 1,6 mm, αν η διάσταση των ελαστικών είναι <750 mm, 3 mm εάν είναι > 750 mm ΟΧΙ  Η χρήση αλυσίδων είναι υποχρεωτική όπου ενδείκνυται από την οδική σήμανση  
Ιταλία 1,6 mm ΟΧΙ  Υποχρεωτική εν τη απουσία ελαστικών με σήμανση M + S / 3PMSF, όπου ενδείκνυται από την οδική σήμανση   Η χρήση αλυσίδων είναι υποχρεωτική όπου ενδείκνυται από την οδική σήμανση 
Κοσσυφοπέδιο 4 mm ΝΑΙ
Μόνο στους κινητήριους άξονες
Υποχρεωτική σε χειμερινές συνθήκες Ορισμός των χειμερινών συνθηκών: δρόμοι καλυμμένοι με χιόνι, πάγο ή λασπόχιονο, ή προβλέψεις για τέτοιες συνθήκες
Λουξεμβούργο 1,6 mm ΝΑΙ
Μόνο στους κινητήριους άξονες
  Ορισμός των χειμερινών συνθηκών: δρόμοι καλυμμένοι με χιόνι, πάγο ή λασπόχιονο, ή προβλέψεις για τέτοιες συνθήκες
Μακεδονία 6 mm στους κινητήριους άξονες και 4 mm στους άλλους.  ΝΑΙ
 Σε όλους τους άξονες
Εν τη απουσία ενός συμβόλου M+S / 3PMSF στα ελαστικά, η χρήση αλυσίδων τουλάχιστον 4 mm, είναι υποχρεωτική, μαζί με ένα φτυάρι και ένα σάκο με άμμο στο όχημα Από 15/11 έως 15/03 
Μαυροβούνιο 4 mm ΝΑΙ Μόνο στους κινητήριους άξονες Αλυσίδες, φτυάρι και ένας σάκος με άμμο όταν οι δρόμοι είναι καλυμμένοι με χιόνι Από 01/11 έως 01/04
Ολλανδία 1,6 mm ΟΧΙ  ΜΗ εγκεκριμένη   
Νορβηγία 5 mm ΝΑΙ(1)
Όλοι οι άξονες, συμπεριλαμβανομένων των αξόνων ανύψωσης
Εγκεκριμένη με την απαίτηση να χρησιμοποιούνται 3 έως 7 ζεύγη αλυσίδων, ανάλογα με τον αριθμό των αξόνων  Από 15/11 έως 31/03
Πολωνία 1,6 mm (3 mm για τα πούλμαν) ΟΧΙ  Η χρήση αλυσίδων είναι υποχρεωτική όπου ενδείκνυται από την οδική σήμανση Η χρήση αλυσίδων είναι υποχρεωτική όπου ενδείκνυται από την οδική σήμανση
Πορτογαλία  1 mm ΟΧΙ   Η χρήση αλυσίδων είναι υποχρεωτική όπου ενδείκνυται από την οδική σήμανση  
Ρουμανία 1,6 mm ΝΑΙ  Εγκεκριμένη στους κινητήριους άξονες  Από 15/11 έως 15/03 
Ρωσία 4 mm ΝΑΙ(1)
 Όλοι οι άξονες(2)
Εγκεκριμένη  Η περίοδος αναφοράς είναι από 1/12 έως 28/02. Αλλά κάθε ομοσπονδιακό κρατίδιο μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή, εάν είναι απαραίτητο 
Σερβία 4 mm ΝΑΙ
Μόνο στους κινητήριους άξονες
Η χρήση αλυσίδων είναι υποχρεωτική για τουλάχιστον 2 κινητήριους τροχούς, μαζί με ένα φτυάρι  Από 01/11 έως 01/04 
Σλοβακία 3 mm  ΝΑΙ
Μόνο στους κινητήριους άξονες
Εγκεκριμένη εν τη απουσία ελαστικών με σήμανση M + S / 3PMSF ή εάν υποδεικνύεται από την οδική σήμανση  Από 15/11 έως 31/03 
Σλοβενία 4 mm  ΝΑΙ
Μόνο στους κινητήριους άξονες
Εγκεκριμένη εν τη απουσία ελαστικών με σήμανση M+S / 3PMSF, τουλάχιστον 3 mm  Από 15/11 έως 31/03 
Ισπανία 1,6 mm ΟΧΙ  Η χρήση αλυσίδων είναι υποχρεωτική όπου ενδείκνυται από την οδική σήμανση Η κυκλοφορία των φορτηγών μπορεί να σταματήσει από τις αρχές ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης 
Σουηδία  5 mm ΝΑΙ(1)
Κινητήριοι άξονες 
Εγκεκριμένη  Από 01/12 έως 01/04 
Ελβετία 1,6 mm ΟΧΙ  Η χρήση αλυσίδων είναι υποχρεωτική όπου ενδείκνυται από την οδική σήμανση  
Τουρκία 4 mm ΝΑΙ
 Κινητήριοι άξονες(3)
Εγκεκριμένη Από 01/12 έως 01/04 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  1 mm ΟΧΙ  Μη υποχρεωτική  Από 01/12 έως 01/04 
Άλλες χώρες της Ε.Ε.  1,6 mm ΟΧΙ  Η χρήση αλυσίδων είναι υποχρεωτική όπου ενδείκνυται από την οδική σήμανση  Σε ορισμένες χώρες, η χρήση αλυσίδων ή χειμερινών ελαστικών μπορεί να είναι υποχρεωτική, όπως υπαγορεύεται από τα οδικά σήματα 
(1) Τα ελαστικά πρέπει να έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χειμερινές συνθήκες.
(2) Σε άξονες ρυμουλκούμενων από το 2015.
(3) Σε άξονες ρυμουλκούμενων μελλοντικά.
Παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο, μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Η σήμανση E2

Τα ελαστικά που κατασκευάζονται από τη Michelin έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ειδικές συνθήκες οδήγησης των γεωγραφικών ζωνών στις οποίες πρόκειται να διατεθούν και να χρησιμοποιηθούν. Για την Ευρώπη, τα ελαστικά MICHELIN πρέπει να φέρουν τη σήμανση E2 η οποία πιστοποιεί την καταλληλότητά τους για τις ευρωπαϊκές συνθήκες οδήγησης στις ακόλουθες χώρες:

Αλβανία

Γερμανία

Ανδόρα

Αυστρία

Λευκορωσία

Βέλγιο

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Κροατία

Δανία

Ισπανία

Εσθονία

Νήσοι Φερόε

Φινλανδία

Γαλλία

Γεωργία

Ελλάδα

Γροιλανδία

Ουγγαρία

Irlande

Ισλανδία

Ιταλία

Καζακστάν

Λετονία

Λιχτενστάιν

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Μακεδονία

Moldova-Rep.

Μονακό

Νορβηγία

Κάτω Χώρες

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ρωσία

Άγιος Μαρίνος

Σερβία

Σλοβακία

Σλοβενία

Σουηδία

Ελβετία

Δημ. της Τσεχίας

Ουκρανία

Βατικανό

Η σήμανση FRT

Η σήμανση «FRT» (κοινοποιείται στον κανονισμό 54: « Σήμανση 3.1.15 ») αφορά τα ελαστικά τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους φέροντες άξονες (ελαστικά για συρόμενους άξονες).

Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα καινούργια ελαστικά που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή επικράτεια: αυτό σημαίνει ότι τα ελαστικά με τη σήμανση FRT είναι εγκεκριμένα μόνο για τοποθέτηση στους φέροντες άξονες και δεν μπορούν να εξοπλίσουν άλλους τύπους αξόνων.

Η Michelin δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν συνέπειες ζημιάς κατά την οδήγηση εφόσον δεν τηρούνται οι συστάσεις της.

Η επαναχάραξη

Κύριοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί

Χώρα Περιορισμοί τοποθέτησης επαναχαραγμένων ελαστικών Απόσυρση των περιβλημάτων βαρέων οχημάτων ανάλογα με τη φθορά (εκτός των χειμερινών χρήσεων)
Ελάχιστο βάθος Παρατηρήσεις
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Απαγορεύεται στους κατευθυντήριους
άξονες των λεωφορείων η ταχύτητα των οποίων φτάνει τα 100 χλμ/ώρα
1,6 mm  
ΑΥΣΤΡΙΑ Απαγορεύεται σε όλους τους κατευθυντήριους άξονες όλων των βαρέων οχημάτων 2 mm  
ΒΕΛΓΙΟ Κανένας 1,6 mm  
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Απαγορεύεται σε όλους τους κατευθυντήριους
άξονες όλων των βαρέων οχημάτων
1,6 mm  
ΚΡΟΑΤΙΑ Κανένας 1,6 mm  
ΔΑΝΙΑ Κανένας 1 mm  
ΙΣΠΑΝΙΑ Κανένας κενό  
ΕΣΘΟΝΙΑ Κανένας 1,6 mm  
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Κανένας 1,6 mm  
ΓΑΛΛΙΑ Κανένας 1 mm  
ΕΛΛΑΔΑ Κανένας 1,6 mm
(κατευθυντήριος άξονας)
2,00 mm
(κινητήριος άξονας)
 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ Απαγορεύεται στους απλούς άξονες των λεωφορείων και πούλμαν 5 mm για λεωφορεία και πούλμαν με ελαστικά διαμέτρου > 750 mm
 3 mm για τα υπόλοιπα λεωφορεία και πούλμαν
 1,6 mm για τα υπόλοιπα οχήματα
 
ΙΤΑΛΙΑ Κανένας 1,6 mm  
ΛΕΤΟΝΙΑ Κανένας 1,6 mm  
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Κανένας 1 mm  
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Κανένας 1 mm για τα ρυμουλκούμενα οχήματα
 1,6 mm για τα κινητήρια οχήματα
 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ Κανένας 1,6 mm  
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Κανένας κενό  
ΠΟΛΩΝΙΑ Απαγορεύεται στους απλούς άξονες των λεωφορείων η ταχύτητα των οποίων φτάνει τα 100 χλμ/ώρα 3 mm για τα πούλμαν η ταχύτητα των οποίων φτάνει τα 100 χλμ/ώρα  1,6 mm για τα υπόλοιπα οχήματα  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Κανένας    
ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κανένας 1,6 mm  
ΡΩΣΙΑ Απαγορεύεται σε όλους τους κατευθυντήριους άξονες όλων των βαρέων οχημάτων 2 mm για λεωφορεία και πούλμαν
 1 mm για τα υπόλοιπα βαρέα οχήματα
 
ΣΕΡΒΙΑ Κανένας 2 mm  
ΣΛΟΒΑΚΙΑ Κανένας 1,6 mm  
ΣΛΟΒΕΝΙΑ Κανένας 1,6 mm  
ΣΟΥΗΔΙΑ Κανένας 1,6 mm Εξωτερικά ελαστικά σε διπλή διάταξη. Χωρίς ελάχιστο βάθος
 εκτός από τη χειμερινή περίοδο.
ΕΛΒΕΤΙΑ Κανένας 1,6 mm  
ΤΣΕΧΙΑ Απαγορεύεται στους κατευθυντήριους άξονες των λεωφορείων και πούλμαν 1,6 mm  
ΤΟΥΡΚΙΑ Κανένας 1,6 mm  
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Κανένας 1 mm  
ΟΥΚΡΑΝΙΑ Απαγορεύεται σε όλους τους κατευθυντήριους
άξονες όλων των βαρέων οχημάτων
2 mm για λεωφορεία και πούλμαν
 1 mm για τα υπόλοιπα βαρέα οχήματα