Συμβουλές

Οδηγός ασφάλειας

-1-

Οι λειτουργίες του ελαστικού

Οι σχετικοί κίνδυνοι

Φέρει το φορτίο Ορίζεται από τα χαρακτηριστικά
του οχήματος: φορτίο επί του άξονα
Ένα ελαστικό μικρότερων διαστάσεων απ’ ότι απαιτεί το φορτίο θα ζεσταθεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει γρήγορη φθορά κατά την κύλιση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και την απότομη απώλεια πίεσης του ελαστικού. Το αποτύπωμα δεν θα βελτιωθεί βλάπτοντας συνεπώς τη συμπεριφορά και την πρόσφυση: τον έλεγχο κατεύθυνσης, τη μετάδοση κίνησης και την πέδηση. Μπορεί να μην είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αναγόμωση. Η διάρκεια ζωής θα είναι μικρότερη.
Αντέχει την ταχύτητα Ορίζεται από τα χαρακτηριστικά του οχήματος:
μέγιστη ταχύτητα του οχήματος
Ένα ελαστικό μικρότερων διαστάσεων απ’ ότι απαιτεί η ταχύτητα θα ζεσταθεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει γρήγορη φθορά κατά την κύλιση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και την απότομη απώλεια πίεσης του ελαστικού. Μπορεί να μην είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αναγόμωση. Η διάρκεια ζωής θα είναι βραχύτερη.
Κυκλοφορεί σε διάφορα εδάφη Ανάλογα με το επάγγελμα και τη χρήση Ένα ελαστικό που δεν είναι κατάλληλο για τη θέση ή τη χρήση μπορεί:
- να ζεσταθεί: περίπτωση ελαστικού μικτής χρήσης που χρησιμοποιείται σε μεγάλες διαδρομές σε αυτοκινητόδρομους.
- να φθαρεί: περίπτωση του πέλματος ενός ελαστικού οδικής χρήσης που χρησιμοποιείται σε μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ένα ελαστικό που παρουσιάζει βαθιά τραύματα πρέπει να εξεταστεί από ειδικό για να καθοριστεί αν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται, να επιδιορθωθεί ή αν πρέπει να αποσυρθεί από τη χρήση. Σημειώστε ότι η απογύμνωση των μεταλλικών στρώσεων επιφέρει την οξείδωσή τους: ένα ελαστικό που παρουσιάζει τέτοια ζημιά θεωρείται εκτός Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι ζημιές αυτές μπορούν να προκαλέσουν γρήγορη φθορά του ελαστικού κατά την κύλιση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και την απότομη απώλεια πίεσης του ελαστικού. Μπορεί να μην είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αναγόμωση. Η διάρκεια ζωής θα είναι βραχύτερη.
Ελέγχει την κατεύθυνση του οχήματος Ανάλογα με το επάγγελμα και τη χρήση Επάνω στον κατευθυντήριο άξονα, ένα ελαστικό ακατάλληλο για τη θέση ή τη χρήση μπορεί, ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος και την ταχύτητα, να είναι λιγότερο ακριβές στον έλεγχο της κατεύθυνσης. Αυτό μπορεί να βλάψει τον απόλυτο έλεγχο του οχήματος.
Ελέγχει την κατεύθυνση του οχήματος Ενημερώνοντας τον οδηγό για την
κατάσταση του οδοστρώματος
Τα ελαστικά του κατευθυντήριου άξονα είναι τα πρώτα σε επαφή με το επερχόμενο οδόστρωμα. Τα ελαστικά που προορίζονται για τον άξονα αυτό πρέπει να προωθούν προοδευτικά τις πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης του οδοστρώματος: όπως για παράδειγμα μια παροδική μείωση της πρόσφυσης. Ένα ελαστικό που δεν προορίζεται για τον άξονα αυτό μπορεί να είναι λιγότερο προοδευτικό ή να φιλτράρει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οδοστρώματος.
Εξασφαλίζει την άνεση
της οδήγησης
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
των ελαστικών για κατευθυντήριους άξονες: κατάλληλο σκάλισμα και ομοιομορφία
Ο κατευθυντήριος άξονας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην ομοιομορφία των ελαστικών: σύνδεση με το τιμόνι, θέση κοντά στον οδηγό κ.τ.λ. Τα ελαστικά που προορίζονται για τον άξονα αυτό έχουν μελετηθεί ειδικά για να ανταποκρίνονται σε αυτό το κριτήριο και διαθέτουν επίσης τις κατάλληλες αυλακώσεις για να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία αυτή. Ένα ελαστικό που δεν προορίζεται για τον κατευθυντήριο άξονα ανταποκρίνεται λιγότερο στη λειτουργία αυτή και μπορεί επίσης να επιφέρει μεγαλύτερο αντίβαρο ζυγοστάθμισης του περιστρεφόμενου συνόλου (ελαστικό - τροχός –ταμπούρο ή δισκοφρένο - πλήμνη – μετάδοση κίνησης).
Μεταδίδει
τη ροπή
Πέδησης: εξαρτάται από τα συστήματα
πέδησης των οχημάτων.
Ο κατευθυντήριος άξονας συμμετέχει
ενεργά στην επείγουσα πέδηση.
Η πέδηση με σύστημα επιβράδυνσης
εξασφαλίζεται από τον κινητήριο άξονα
Κατά τη διάρκεια μιας επείγουσας πέδησης, ασκείται μια σημαντική μεταβίβαση φορτίου στον κατευθυντήριο άξονα: τα ελαστικά του άξονα αυτού παίζουν συνεπώς πρωταρχικό ρόλο στην απόσταση πέδησης του οχήματος.
Ένα ελαστικό που δεν προορίζεται για τον κατευθυντήριο άξονα μπορεί να έχει κατώτερες επιδόσεις πέδησης όταν τοποθετείται στη θέση αυτή.
Κατά την πέδηση με συστήματα επιβράδυνσης, τα ελαστικά του κινητήριου άξονα συμμετέχουν ενεργά όσον αφορά τις αυλακώσεις και το σκελετό: ένα ακατάλληλο ελαστικό θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό στο να μεταβιβάσει τη ροπή πέδησης και η διάρκεια ζωής του θα είναι βραχύτερη.
Μεταδίδει
τη ροπή
Κινητήρα: εξαρτάται από την ισχύ
και τη ροπή του οχήματος
Η επιτάχυνση του οχήματος μεταδίδεται στο έδαφος μόνο από τα ελαστικά του κινητήριου άξονα: ένα ακατάλληλο ελαστικό θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό για τη μετάδοση της ροπής κινητήρα και η διάρκεια ζωής του θα είναι βραχύτερη.
Διαρκεί για μείωση
του κόστους
σε σχέση με τη χιλιομετρική απόδοση Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατάλληλα για τον άξονα και τη χρήση του οχήματος: ένα ακατάλληλο για τον άξονα σκάλισμα ή μια γκάμα ακατάλληλη για τη χρήση δεν θα επιφέρουν τη χιλιομετρική απόδοση που αντιστοιχεί στις δυνατότητες του ελαστικού.
Διαρκεί για μείωση
του κόστους
σε σχέση με την κατανάλωση
καυσίμου του οχήματος
Τα ελαστικά ενός φορτηγού έχουν σημαντική επίδραση στην κατανάλωση του οχήματος. Η επιλογή της γκάμας και του σκαλίσματος θα έχει, επομένως, επίπτωση στην κατανάλωση καυσίμου. Για ορισμένες χρήσεις είναι δυνατό να βελτιωθεί η κατανάλωση με την χρήση ελαστικών με χαμηλή αντίσταση στην κύλιση.
Η αντίσταση στην κύλιση των ελαστικών μειώνεται παράλληλα με τη φθορά τους: η αντικατάσταση ενός ελαστικού πριν από την πλήρη φθορά του* επιφέρει μια απώλεια της δυνατότητας εξοικονόμησης καυσίμου.

*Το επίπεδο πλήρους φθοράς του ελαστικού εξαρτάται από την τοπική νομοθεσία. Εκτός νομοθεσίας και εκτός χειμερινής περιόδου, μην κυκλοφορείτε ποτέ με ελαστικά των οποίων το απομένων ύψος σκαλίσματος, μετά από επαναχάραξη, είναι κατώτερο του 1 mm.

Ο κίνδυνος που σχετίζεται με τον κατευθυντήριο άξονα και που μπορεί να επιφέρει μείωση της πρόσφυσης, του ελέγχου της κατεύθυνσης ή μια γρήγορη φθορά του ελαστικού κατά την κύλιση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και σε απότομη απώλεια πίεσης, μπορεί να προκαλέσει την απώλεια του ελέγχου του οχήματος.