Συμβουλές

Οδηγός ελαστικών

-1-

ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2012

Τα ελαστικά MICHELIN επωφελούνται, καθόσον ανανεώνονται, μιας νέας σήμανσης η οποία απλοποιεί την ανάγνωση των πληροφοριών επάνω στο προϊόν.

Η νέα αυτή σήμανση αποτελείται από τρεις ζώνες:

 • Το εμπορικό σήμα MICHELIN: εγγύηση της γνησιότητας του προϊόντος.
 • Η σειρά του ελαστικού : η αναγνώριση της χρήσης στην οποία προορίζεται.
 • Οι διαστάσεις και η θέση του ελαστικού : η θέση του επάνω στο όχημα.

Η σήμανση αυτή διευκολύνει την αναγνώριση του προϊόντος και την κατανόηση της χρήσης στην οποία προορίζεται. Η ένδειξη της θέσης του επάνω στον άξονα διευκολύνει τους χειρισμούς στα συνεργεία.

Τα αναγομωμένα ελαστικά επωφελούνται επίσης της νέας αυτής σήμανσης καθόσον ανανεώνονται.

Οι ονομασίες των ελαστικών Michelin

Σήμερα, τα ελαστικά MICHELIN λαμβάνουν τις ονομασίες τους σύμφωνα με την ακόλουθη αρχή:

appellation1

Οι ονομασίες αυτές εξελίσσονται προς μια νέα έκδοση η οποία θα επιτρέπει την αναγνώριση του περιβάλλοντος χρήσης του ελαστικού: οι ονομασίες αυτές θα εμφανίζονται καθόσον θα ανανεώνονται τα προϊόντα, όπως στην περίπτωση της αντικατάστασης του ελαστικού MICHELIN XTE 2 με το ελαστικό MICHELIN X® MULTI™ T:

appellation2

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ονομασίες των προϊόντων θα περιλαμβάνουν επίσης μια επιλογή που θα εκφράζει ένα επιπλέον πλεονέκτημα του προϊόντος προκειμένου να ανταποκρίνεται σε κάποιες εξειδικευμένες ανάγκες του μεταφορέα. Για παράδειγμα:

appellation3

* το προϊόν αυτό δεν υπάρχει, Οι πληροφορίες παρέχονται εν είδει παραδείγματος.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ENERGY™: εξοικονόμηση καυσίμου 
GRIP : πρόσφυση παντός καιρού
WINTER: χειμερινές συνθήκες
ICEGRIP: πρόσφυση στον πάγο
HD : ενισχυμένος σκελετός 
HL : βαρύ φορτίο 
Ο κατάλογος αυτός ενδέχεται να μεταβληθεί.

Περάστε πάνω από τα σημεία

 • Θέση του δείκτη φθοράς
 • Εικονόγραμμα της γκάμας
 • Λογότυπο της γκάμας
 • DOT που αντιστοιχεί στον κωδικό εργοστασίου και στην ημερομηνία κατασκευής του ελαστικού (εβδομάδα + έτος)
 • Regroovable: Επαναχαράξιμο ελαστικό
 • Ορισμός μεγέθους:
  Διατομή ελαστικού σε mm
  Σειρά: Λόγος ύψους διατομής x 100
  R: Ακτινωτή δομή
  Εσωτερική διάμετρος
 • Δείκτες φορτίου και σύμβολο ταχύτητας
  Θέση σήμανσης SΡ (μοναδικού σημείου) ανάλογα το μέγεθος
 • Σύμβολο που αναφέρεται στη θέση του ελαστικού
 • Tubeless: συναρμολόγηση χωρίς αεροθάλαμο (σαμπρέλα)
 • Γράμμα που επισημαίνει τη θέση του ελαστικού
 • Λογότυπο του εμπορικού σήματος MICHELIN
 • Κωδικός Ευρωπαϊκής Έγκρισης
 • Σήμανση M + S, κατηγορία χρήσης

Σύμβολα ταχύτητας

ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ταχύτητα σε χλμ/ώρα
D 65
E 70
F 80
G 90
ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ταχύτητα σε χλμ/ώρα
J 100
K 110
L 120
M 130
ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ταχύτητα σε χλμ/ώρα
N 140
P 150
Q 160
R 170

Δείκτες φορτίου

ΔΕΙΚΤΕΣ Φορτίο σε kg
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
ΔΕΙΚΤΕΣ Φορτίο σε kg
120 1400
121 1450
122 1500
123 1550
124 1600
125 1650
126 1700
127 1750
128 1800
129 1850
130 1900
131 1950
132 2000
133 2060
134 2120
135 2180
136 2240
137 2300
138 2360
139 2430
ΔΕΙΚΤΕΣ Φορτίο σε kg
140 2500
141 2575
142 2650
143 2725
144 2800
145 2900
146 3000
147 3075
148 3150
149 3250
150 3350
151 3350
152 3550
153 3650
154 3750
155 3875
156 4000
157 4125
158 4250
159 4375
ΔΕΙΚΤΕΣ Φορτίο σε kg
160 4500
161 4625
162 4750
163 4875
164 5000
165 5150
166 5300
167 5450
168 5600
169 5800
170 6000
171 6150
172 6300
173 6500
174 6700
175 6900
176 7100
177 7300
178 7500
179 7750
 

Κίνδυνος υπερφόρτωσης 

Η χρήση του ελαστικού υπερβαίνοντας το ονομαστικό φορτίο που αναφέρεται επάνω στο ελαστικό μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά στο σκελετό του ελαστικό η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απότομη απώλεια πίεσης.

Επιλογή των ελαστικών για φορτηγά: ένα σημαντικό στάδιο

Η Michelin για Φορτηγά προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία επιλογών, προσαρμόζοντας έτσι τα ελαστικά της σε διάφορους τύπους οχημάτων, διαδρομών και οδηγήσεων. Συμμορφούμενη προς τη νομοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές, η Michelin σας βοηθά στην επιλογή και την τοποθέτησή τους.

Προειδοποίηση και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Συμμόρφωση προς την ισχύουσα στη χώρα σας νομοθεσία και τους συνιστώμενους από τους κατασκευαστές οχημάτων και ελαστικών εξοπλισμούς: διαστάσεις, δείκτες φορτίου, σύμβολα ταχύτητας, δομή… Εάν τροποποιηθεί ο αρχικός εξοπλισμός, ελέγξτε την ισχύουσα στη χώρα νομοθεσία. Σε ορισμένες χώρες, ένα όχημα που τροποποιείται κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να λάβει διοικητική άδεια.

Λάβετε υπόψη τις διάφορες συνθήκες χρήσης. Εξετάστε προσεκτικά τις δικές σας ανάγκες (μεγάλες διαδρομές, χειμερινή οδήγηση, ακραίες συνθήκες…) προκειμένου να βρείτε το καταλληλότερο ελαστικό.

Έλεγχος των μεταχειρισμένων ή χρησιμοποιημένων ελαστικών από επαγγελματία πριν από την τοποθέτησή τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε έναν ίδιο άξονα συνιστάται η τοποθέτηση ελαστικών με παρόμοια φθορά. Ορισμένες νομοθεσίες επιβάλλουν μια μέγιστη απόκλιση φθοράς. Ανάλογα τη χώρα, είναι είτε υποχρεωτικό είτε συνιστάται θερμά σε έναν ίδιο άξονα να τοποθετούνται ελαστικά με ίδιο σχέδιο πέλματος.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ελαστικό υπό συνθήκες που υπερβαίνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα οποία έχει εγκριθεί. Ορισμένες υπερβολικές ή μη φυσιολογικές ρυθμίσεις της γεωμετρίας του οχήματος μπορούν να επηρεάσουν τις επιδόσεις των ελαστικών για φορτηγά.

Η κακή χρήση ή η λάθος επιλογή των ελαστικών για φορτηγά μπορεί επίσης να συμβάλλει στην πρόωρη φθορά κάποιων μηχανικών μερών.

Η επιλογή του σωστού ελαστικού «φορτηγού» σε 3 βήματα

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι αξόνων στα βαρέα φορτηγά: κατευθυντήριος άξονας, κινητήριος άξονας και φέροντας άξονας.

Essieux

Για να οδηγείτε με πλήρη ασφάλεια και να βελτιστοποιήσετε την αποδοτικότητά σας, τηρήστε ορισμένα κριτήρια επιλογής.

Ακολουθήστε τα 3 βήματα:

Προσδιορισμός της σωστής χρήσης του ελαστικού σας

Επιλέξτε ανάμεσα στις 6 γκάμες ελαστικών  MICHELIN για φορτηγά. Κάθε γκάμα ανταποκρίνεται στις διάφορες ανάγκες και χρήσεις των μεταφορέων. 

Προσδιορισμός των σωστών διαστάσεων του ελαστικού

 Το μέγιστο φορτίο ενός άξονα ορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήματος σε συνάρτηση με τον ισχύοντα κανονισμό. Το γεγονός ότι ο άξονας αυτός εξοπλίζεται με ελαστικά ικανά να αντέξουν υψηλότερο φορτίο δεν επιτρέπει την υπέρβαση του φορτίου που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

 Για κάθε διάσταση ελαστικού φορτηγού αντιστοιχεί ένας ή περισσότεροι κατάλληλοι τροχοί (πλάτος ζάντας): ανατρέξατε στο «Standard Manuel» της ETRTO ή/και τις συστάσεις του κατασκευαστή.

 Μην τοποθετείτε ποτέ ένα ελαστικό επάνω σε μη εγκεκριμένη ζάντα: κίνδυνος φθοράς του τροχού ή/και του ελαστικού, μη βελτιστοποιημένου αποτυπώματος, μη φυσιολογικής αλλοίωσης του σκελετού που βλάπτει την ασφάλεια, τη συμπεριφορά, την πρόσφυση και τη μακροζωία του ελαστικού φορτηγού.

Επιλογή της σωστής αυλάκωσης

Τηρήστε τους κανόνες για να επιλέξετε την αυλάκωση των ελαστικών για φορτηγά ανάλογα με τη θέση του άξονα επάνω στο όχημα.

 Για τον εξοπλισμό ενός κατευθυντήριου άξονα, πρέπει:

 • να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αυλακώσεις « F » ή « Z »
 • να μην χρησιμοποιούνται ποτέ αυλακώσεις « T » σε κατευθυντήριους άξονες*

 Για τον εξοπλισμό ενός κινητήριου άξονα, πρέπει να χρησιμοποιούνται αυλακώσεις « D »
 Για τον εξοπλισμό ενός φέροντος άξονα, πρέπει να χρησιμοποιούνται αυλακώσεις « T »

* Η Michelin δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν συνέπειες ζημιάς κατά την οδήγηση εφόσον δεν τηρούνται οι συστάσεις της.

Essieux-camion

*Αυτά τα περιβλήματα είναι ειδικά μελετημένα για χρήση σε φέροντα άξονα και δεν έχουν σχεδιαστεί ή προβλεφθεί για τοποθέτηση στους κατευθυντήριους άξονες των κινητήριων οχημάτων. Η Michelin δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν συνέπειες ζημιάς κατά την οδήγηση εφόσον δεν τηρούνται οι συστάσεις της.

Για τον εξοπλισμό ενός κατευθυντήριου άξονα πρέπει:
 Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αυλακώσεις « F » ή « Z ». Πρόκειται για αυλακώσεις σχεδιασμένες και κατασκευασμένες για να ανταποκρίνονται στους ιδιαίτερους περιορισμούς οδήγησης των κατευθυντήριων αξόνων των κινητήριων οχημάτων: δυναμικό φορτίο, γωνίες της γεωμετρίας των αξόνων, υψηλές χιλιομετρικές αποδόσεις, κ.λπ.

Για τον εξοπλισμό ενός κινητήριου άξονα πρέπει:
 Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αυλακώσεις « D » ή « Z ». Οι αυλακώσεις « D » είναι μελετημένες για να ανταποκρίνονται στους ιδιαίτερους περιορισμούς των κινητήριων αξόνων: μετάδοση ροπής κινητήρα και πέδης, ελαστικά σε διπλή διάταξη, μεγαλύτερο φορτίο άξονα του τράκτορα με τρέιλερ, κ.λπ. Τα ελαστικά με αυλακώσεις « Z » μπορούν να εξοπλίσουν τους κινητήριους άξονες, ωστόσο οι βέλτιστες επιδόσεις σε σχέση με τους περιορισμούς του άξονα αυτού θα εξασφαλιστούν με αυλακώσεις « D ». Σε ορισμένες χρήσεις, οι αυλακώσεις « Z » βελτιστοποιούνται επίσης για χρήση σε άξονα drive: για παράδειγμα σε αστική χρήση.

Για τον εξοπλισμό ενός φέροντος άξονα πρέπει:
 Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αυλακώσεις « T » ή « Z ». Οι αυλακώσεις αυτές είναι μελετημένες για να ανταποκρίνονται στους ιδιαίτερους περιορισμούς των φερόντων αξόνων: στατικά και δυναμικά φορτία, μετατόπιση φορτίου, υψηλές χιλιομετρικές αποδόσεις στους κεντρικούς άξονες, κ.λπ. Τα ελαστικά με αυλακώσεις « T » φέρουν ενδείξεις φορτίου και ταχύτητας κατάλληλες για ρυμουλκούμενα οχήματα (ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα). Κατά την τοποθέτηση ελαστικών με αυλακώσεις « Z » ελέγχετε ότι οι δείκτες φορτίου και ταχύτητας συμμορφώνονται προς τις ανάγκες του άξονα. Τα ελαστικά με αυλακώσεις « T » της MICHELIN στην Ευρώπη φέρουν τη σήμανση «FRT» (Free Rolling Tyre), τυποποιημένη από την ETRTO, συνεπώς δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται ελαστικά με αυλακώσεις « T » σε κατευθυντήριους ή κινητήριους άξονες.

Η σήμανση FRT:
 Η σήμανση FRT κοινοποιείται στον κανονισμό 54: «Σήμανση 3.1.15». Η ένδειξη « FRT » αφορά τα ελαστικά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους φέροντες άξονες (ελαστικά για συρόμενους άξονες). Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα καινούργια ελαστικά που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή επικράτεια: αυτό σημαίνει ότι τα ελαστικά με τη σήμανση FRT είναι εγκεκριμένα μόνο για τοποθέτηση στους φέροντες άξονες και δεν μπορούν να εξοπλίσουν άλλους τύπους αξόνων. Η Michelin εφαρμόζει επίσης τη σήμανση FRT στα ελαστικά MICHELIN Remix. Η Michelin δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν συνέπειες ζημιάς κατά την οδήγηση εφόσον δεν τηρούνται οι συστάσεις της.

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΦΕΡΕΙ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΦΕΡΕΙ

ΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΑΠΟΣΒΕΝΕΙ

ΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΑΠΟΣΒΕΝΕΙ

ΤΟ ΤΑΚΟΥΝΙ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ

ΤΟ ΤΑΚΟΥΝΙ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ

ΤΟ ΛΙΝΟ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ

ΤΟ ΛΙΝΟ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ

Η ΓΟΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙ

Η ΓΟΜΑΔΙΑΡΚΕΙ

Οι δυνάμεις που αντιτίθενται στην πορεία

Για τη μετακίνηση απαιτείται ενέργεια. Για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων, πρέπει να μειωθεί η επίδραση των δυνάμεων που αντιτίθενται στη μετακίνηση των οχημάτων (η βαρύτητα σε συνδυασμό με το βάρος του οχήματος, η αντίσταση του αέρα και οι μηχανικές τριβές). Η αντίσταση κύλισης των ελαστικών, που πολύ συχνά υποεκτιμάται, είναι ωστόσο υπεύθυνη για το ένα τρίτο της κατανάλωσης καυσίμου.

Αεροδυναμική αντίσταση, βαρύτητα και αδράνεια

resistance_01

Μηχανικές τριβές και απόδοση κινητήρα

resistance_02

Αντίσταση των ελαστικών

resistance_03

Ο τροχός, παράγοντας ασφάλειας

Ο τροχός είναι ένα πραγματικό όργανο ασφάλειας του οχήματος εφόσον:

 • Εξασφαλίζει τη στεγανότητα με το ελαστικό
 • Φέρει το φορτίο
 • Επιτρέπει την εξοικονόμηση καυσίμων
 • Μεταδίδει την ισχύ
 • Συμβάλλει στην απαγωγή της θερμότητας
 • Επιτρέπει μια αύξηση βάρους
 • Συμβάλλει στην αισθητική του οχήματος
roue2

Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές της ζάντας και του τροχού για να βεβαιωθείτε ότι η ζάντα και ο τροχός έχουν επαρκή αντίσταση για τη χρήση για την οποία τα προορίζετε. *

* source ETRTO

Ονομασία του τροχού

Innovations_Roue_a_Valve_V0R3_decoupe_01

Τροχός με προστατευμένη βαλβίδα

Προς αποφυγή της πρόκλησης ζημιάς στη βαλβίδα (εάν εισέλθει κάποιο αντικείμενο μέσα στον τροχό), η Michelin συνιστά τη χρήση του Τροχού με προστατευμένη βαλβίδα (Τροχός ALV).

Η βαλβίδα τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά του δίσκου.

Τροχός ALV

Η βαλβίδα είναι ασφαλής.

Κλασικός τροχός

 Κίνδυνος εάν σφηνωθεί μια πέτρα ανάμεσα στο δίσκο και τη δαγκάνα του φρένου

roue_alv
roue_classique_ilv

Αντιστρεπτός τροχός

Εξοπλισμένος με βαλβίδα διπλής εξόδου, ο αντιστρεπτός τροχός για ημιρυμουλκούμενα και ρυμουλκούμενα επιτρέπει, αν χρειαστεί, να αναστραφεί το σύνολο ελαστικού / τροχού.

Αντιστρεπτός τροχός (REV)

roue_reversible

Τροχός X-One

Το συναρμολογημένο σύνολο τροχού + ελαστικού X-One επιτρέπει μέχρι 130 kg επιπλέον φορτίο και μειώνει την κατανάλωση κατά 1,5 %

Τροχοί σε διπλή διάταξη

Τροχός X ONE

Roues-jumelees
Roue-X-One

Τροχοί σε διπλή διάταξη (σχέδιο)

2 τροχοί 22,5 x 9,00 για ελαστικό 315/70 R 22.5

2 τροχοί 22,5 x 7,50 για ελαστικό 275/70 R 22.5

Τροχοί X-One (σχέδιο)

1 τροχός 22,5 x 17,00 για ελαστικό 495/45 R 22.5

1 τροχός 22,5 x 15,00 για ελαστικό 455/45 R 22.5

Τοποθέτηση του τροχού

Innovations_Roue_a_Valve
 • Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία στερέωσης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή (άξονες, παξιμάδια, ...)
 • Τηρήστε τη ροπή σύσφιξης που συστήνεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή του άξονα (SR)
 • Τηρήστε τη σειρά σύσφιξης που απεικονίζεται στο παραπάνω σχέδιο
 • Το σφίξιμο πρέπει να ολοκληρωθεί με δυναμομετρικό κλειδί ή, ελλείψει αυτού, με τα παρεχόμενα από τον κατασκευαστή του οχήματος εργαλεία
 • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αερόκλειδο για το σφίξιμο, υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιηθεί με ράβδο στρέψης
 • Ελέγξτε απαραιτήτως τη ροπή σύσφιξης των παξιμαδιών μετά από 50 χλμ και μετά από 100 επιπλέον χλμ, και στη συνέχεια κατά διαστήματα