ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ

Το περιβάλλον

-1-

Επειδή οι οικολογικές οδικές μεταφορές παίζουν πιο ουσιαστικό ρόλο, η MICHELIN συμβάλλει, εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια, στη βιώσιμη ανάπτυξη καινοτομώντας μέσα από τα προϊόντα της και μειώνοντας ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις1 των ευρωπαϊκών εργοστασίων της με πιστοποίηση ISO 14001.

Η MICHELIN σας προσφέρει προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερες πρώτες ύλες όπως τα αναγομωμένα ελαστικά MICHELIN REMIX2.

1: Η MICHELIN μείωσε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εγκαταστάσεών της κατά 33% σε 6 χρόνια (πηγή: έκθεση δραστηριοτήτων και βιώσιμης ανάπτυξη 2011).
2: Το MICHELIN REMIX επιτρέπει την εξοικονόμηση 50kg πρώτων υλών, μέσο βάρος ενός τραχυμένου σκελετού.